விக்ரமின் மருமகன் அர்ஜுமனுக்கு முதல் படத்திலேயே 5 நாயகிகள்

விக்ரமின் மருமகன் அர்ஜுமன்
(தங்கை அனிதாவின் மகன்)

அறிமுகமாகும் முதல் படத்திலேயே
5 விதமான தோற்றங்களில் 5 கதாநாயகியர்களுடன்
களம் இறங்கும்

விஜய்ஶ்ரீ ஜி இயக்கத்தில்
“பொல்லாதஉலகில்
பயங்கரகேம்”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *