‘போக்கிரி’ படத்தை போலவே ‘மாஸ்டர்’-லும் பின்பற்றும் தளபதி

‘போக்கிரி’ படத்தை போலவே ‘மாஸ்டர்’-லும் பின்பற்றும் தளபதி

‘போக்கிரி’ படத்தில் ரவுடியாக வருவார். ஆனால் இறுதியில் தான், அவர் ரகசிய காவல் துறை அதிகாரியாக இருப்பது தெரிய வரும். அதேபோல்,
‘மாஸ்டர்’ படத்திலும் கல்லூரி விரிவுரையாளராக வந்து, பிறகு ரகசிய காவல் துறை அதிகாரியாக வருவார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *