கொரோனா வராமல் தடுக்க அஜித்தின் ஆலோசனையில் தக்ஷாவின் செயல்

கொரோனா வராமல் தடுக்க அஜித்தின் ஆலோசனையில் தக்ஷா செய்யும் காரியம் நடிகர் அஜித் நடிப்புத் துறைக்கு வருவதற்கு முன்பே பைக் ரேஸராக இருந்தார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்….

Read More