சாதிக் இயக்கி, இசையமைத்து, தயாரிக்கும் பேண்டஸி திரைப்படம் ‘வணக்கம் தமிழா’

சாதிக் இயக்கி, இசையமைத்து தயாரிக்கும் பேண்டஸி ஜானரில் உருவாகும் திரைப்படம் ‘வணக்கம் தமிழா’ வணக்கம் தமிழா மூவிஸ் சார்பில் ‘வணக்கம் தமிழா’ சாதிக் இசையமைத்து தயாரித்து இயக்கும்

Read more