சிறுநீரக குறைப்பு சிகிச்சையில் காவேரி மருத்துவமனை சாதனை

70 வயதான முதியவருக்கு சிறுநீரகக் குறைப்பு சிகிச்சை மூலம் கட்டுப்பாடற்ற உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு வெற்றிகரமாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக உயர் இரத்த அழுத்தத்தாலும்

Read more