நீயே ஒளி இசை நிகழ்ச்சி வழக்கமாக இல்லாமல் புது அனுபவம் தரும் – சந்தோஷ் நாராயணன் நெகிழ்ச்சி

*‘நீயே ஒளி’ இசை நிகழ்ச்சிக்கு ரசிகர்களின் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை – சந்தோஷ் நாராயணன்* *‘நீயே ஒளி’ இசை நிகழ்ச்சி புதுமையாகவும், பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடனும் இருக்கும்- சந்தோஷ் நாராயணன்*

Read more